ABI styrelseaccelerator för mer jämställdhet och mångfald i startupbolag

Arctic Mirror har intervjuat Liliana Castro och Sabrina Suikki om jämställdhet och mångfald i styrelser. Både Sabrina och Liliana har gått Arctic Business Incubators program Styrelseacceleratorn där de såväl får utbildning som möjligheten att lära sig mer som adjungerade eller ordinarie ledamöter i något av bolagen i inkubatorn.

Liliana är född och uppväxt i Mexico, medan Sabrina har sina rötter i Finland. Båda ser klara fördelar med att framtidens bolagsstyrelser både blir mer jämställda mellan könen och får ett tillskott av mångfald.

– I Mexico är vi lite mer öppna och litar på jobbet andra gör. I Sverige är ni lite mer försiktiga. Så klart, man måste vara försiktig men man också våga prova expandera och ta nästa steg, säger Liliana.

Sabrina ser förstås stora likheter mellan Sverige och Finland, men lyfter också en tydlig skillnad:

– I Finland handlar det om sisu och effektivitet. Vi har mycket snabbare fram till beslut och vill gärna vara effektiva och komma framåt på annat sätt. Här i Sverige gillar man ofta sitta i beslutsmöten och inkludera alla.

Sabrina gick med den första kullen i programmet och har redan tagit plats i ett av ABI:s många lovande bolag. Hon blev ordinarie ledamot redan från början och är numera faktiskt ordförande i Gemometrics, som tagit fram ett verktyg för att validera ädelstenar.

– Jag hoppade in som ordinarie redan från första början och det har varit jättespännande att vara med på resan. Det är extra roligt att jobba med start-ups, att vara en del i motorn och se att man bidrar till utveckling.

Du kan lyssna på podcasten nedan, direkt på iTunes eller på Soundcloud.

Text och bild: Markus Odevall

Arctic Business

info@abi.se

Get started.

Tell us about your idea, business or interest in joining a startup or influential board. Invest in yourself, your company or project and let’s make it extraordinary.

See what we’re solving today

Learn about our innovative start-up launches, get to know our challenging problem-solvers and get exclusive Arctic Business insights.

© 2022 Arctic Business. All rights reserved.