Ta ditt företag till nya höjder

ABI Incubator

 
chris-brignola-7766.jpg
 
 

Väx ditt bolag med oss

 
 

ABIs Incubator är till för att hjälpa dig växa ditt bolag till ett framgångsrikt,  innovativt och exporterande bolag.

Alla kan söka in men självklart ser vi gärna att vi lärt känna dig innan i vår ABI Accelerator och att du där finslipat och förbättrat din ide, men det är inte ett krav. Varje år antar vi omkring 10 bolag totalt vid två tillfällen som vi sedan jobbar med under upp till 2 år.

I ABI Incubator så får du och ditt team individuellt anpassad rådgivning från en av ABIs rådgivare, tillgång alla vår nätverk, finansiellt stöd (75 000 kr betalas ut direkt vid antagning) samt att vi jobbar över tiden med er kring:

 • Finansiering - stöd med att ta in olika former av finansiering (VC, bank, andra lån och bidrag)
 • Försäljning - pris- och affärsmodell, förhandling och marknadsanalys, vi hjälper med allt.
 • Bygga Team - vi hjälper dig med allt från anställa till styrelse.
 • IPR - hjälp med all från patent till licensiera in teknik och annan immaterielrätt.
 • Marknadsföring - syns du inte finns du inte, hur skapar du effektiv marknadsföring i olika medier.
 • Kontor och utrustning - vi har olika kostnadseffektiva kontor (Skeå, Piteå, Luleå, Kiruna) du kan använda samt lite 3d-printers, maker-space grejer och annat.

Det är absolut inget krav att du flyttar till något av våra kontor - vi kommer jobba med dig oavsett var du finns och kom ihåg, affärer görs hos kunderna och inte genom att sitta på kontoret...

Vilka kommer med i ABI Incubatorn?

Vi bedömer alla sökande team och bolag på följande parametrar och att ni uppfyller dem:

 • Kunskapshöjd och innovation – ny och innovativ ide (kan vara ny teknik eller ny affärsmodell eller annat).
 • Affärsmodell – tydlig exportpotential (direkt eller inom kort) och omsätta >10 MSEK inom några år.
 • Finansiering – plan och förmåga att attrahera finansiering som krävs.
 • Team – minst 2 personer engagerade med rätt kompetens för nästa steg.
 • IPR – klarlagd IPR situation, frihet att agera och kanske även skydda.
 • Bolag – aktiebolag med säte Skellefteå eller norrut (max 5 år gammalt eller starta ett nytt direkt vid antagning).
 • Presentation av ide - presentera dig själva och din ide på ett bra sätt.
 • Referenser på nyckelpersoner - från tidigare kollegor eller chefer.

Vi på ABI är precis som ni ett litet hårt arbetande team med ändliga resurser så kan vi ibland inte ta in alla idéer och team som vi skulle vilja och då styr vår samlade bedömning på de som har bäst potential enligt ovan.

Hur ansöker jag?

Först vill vi få in lite material från dig; enkel och överskådlig affärsplan, gärna en presentation samt att du ger 1-2 personliga referenser till dig som söker. Spelar ingen roll om materialet är på svenska eller engelska.

När vi fått in material kommer vi kort titta igenom det och sedan kalla in de som vi ser matchar våra kriterier och då kommer du få chansen presentera din ide för oss på ABI och vi har säkert en del frågor. Efter det kommer vi besluta vilka som vi antar till Incubatorn.

Titta gärna på våra exempel på en affärsplan och presentation (både svenska och engelska versioner nedan).

Ansök nu!

För att söka in så skicka in material till oss på info@abi.se (affärsplan, referenser och annat). Se datum nedan och du kan göra allt på engelska eller svenska eller mixed.

Antagning 2017:2

4/12 2400h CET – Deadline för material och ansökan till ABI.

11-12/12 – Presentationer från utvalda team för antagning (sker Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå, överenskoms separat).

18-19/12 - Uppstartsmöte för antagna bolag (sker Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå, överenskoms separat).

Antagning 2018:1

21-22/5 2400h CET – Deadline för material till ABI.

28-29/5 – Presentationer från utvalda team för antagning (sker Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå, överenskoms separat).

4-5/6 - Uppstartsmöte för antagna bolag (sker Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå, överenskoms separat).

Antagning 2018:2

Meddelas senare.

Vad kostar allt detta och hur fungerar det?

Vi har en årsavgift i form av en årlig royalty på 75 000 kr. När du sedan lämnar ABIs Incubator efter t.ex. två år så har du ett Royaltyåtagande mot oss om 150 000 kr (2x75 000) som du sedan har fem år på dig att återbetala (om du inte har kunna betala åter efter 5 år skrivs det av).

Detta och lite annat som hur du kan använda våra lokaler, tystnadsplikt mot andra bolag m.m. hanteras i vårt Incubator avtal som vi tecknas mellan ABI och ditt bolag.

Lite bra material du kan använda

Här kan du ladda ner affärsplan och pitch-mallar. Det är inte ett krav utan bara lite enkla exempel på svenska och engelska.

 
 
 

Frågor? Bara kontakta vem som helst av oss!