Ta ditt företag till nya höjder

ABI Incubator

 
chris-brignola-7766.jpg
 
 

Väx ditt bolag med oss

 
 

ABIs Incubator är till för att hjälpa dig växa ditt bolag till ett framgångsrikt,  innovativt och exporterande bolag.

Alla kan söka in men självklart ser vi gärna att vi lärt känna dig innan i vår ABI Accelerator.  Där kan du finslipa och förbättra din ide vilket ökar chansen att vara väl förberedd för nästa steg. Varje år tar vi in ca 10 bolag till inkubatorn, detta sker vid två tillfällen under året. Här fortsätter utvecklingen av bolaget och teamet under ca 2 år.

I ABI Incubator får du och ditt team individuell och anpassad rådgivning av våra erfarna affärsrådgivare. Du får tillgång till våra nätverk och finansiellt stöd på 75 000 kr som betalas efter antagningen. Vi hjälper dig utifrån dina behov med:

 • Finansiering - stöd och hjälp kring finansiering (VC, bank, andra lån och bidrag)
 • Försäljning - pris- och affärsmodell, förhandling och marknadsanalys, vi hjälper med allt.
 • Bygga team - hos oss får du hjälp att hitta rätt personer till ditt bolag, både för operativt i bolaget men också för att bygga upp din styrelse.
 • IPR - vi kan se över dina immateriella rättigheter, med allt från patent till att licensiera teknik och annan immaterielrätt.
 • Marknadsföring - syns du inte finns du inte, hur skapar du effektiv marknadsföring i olika medier.
 • Kontor och utrustning - vi har olika kostnadseffektiva kontor på de orter vi verkar och tillgång till 3d-printers, maker-space, moderna miljöer med bra mötesplatser mm.

Du behöver inte flytta till våra kontor men verka hos oss då du har behov - vi kan jobba med dig oavsett var du finns. 

Vilka kommer med i ABI Incubatorn?

Vi bedömer alla sökande team och bolag på följande parametrar:

 • Kunskapshöjd och innovation – ny och innovativ ide, kan vara ny teknik eller ny affärsmodell eller annat.
 • Affärsmodell – tydlig exportpotential, direkt eller inom kort. Att omsätta >10 MSEK inom några år.
 • Finansiering – en plan och förmåga att attrahera finansiering som krävs.
 • Team – minst 2 personer engagerade i bolaget med rätt kompetens för nästa steg.
 • IPR – klarlagd IPR situation, frihet att agera och kanske även skydda.
 • Bolag – aktiebolag med säte Skellefteå eller norrut (max 5 år gammalt eller starta ett nytt direkt vid antagning).
 • Presentation av ide - presentera dig själva och din ide på ett bra sätt.
 • Referenser på nyckelpersoner - från tidigare kollegor eller chefer.

Vi på ABI är precis som ni ett litet hårt arbetande team med ändliga resurser vilket gör att vi inte kan ta in alla idéer och team som vi skulle vilja. Vår samlade bedömning styr då de som har bäst potential enligt ovan.

Hur ansöker jag?

Först vill vi få in lite material från dig; en enkel och överskådlig affärsplan. Gärna en presentation samt med en till två personliga referenser till dig som söker. Materialet kan lämnas in på svenska eller engelska.

När vi fått din ansökan, tittar vi igenom det och kallar in de som vi ser matchar våra kriterier. Du kommer då få chansen att presentera din ide för oss på ABI och vi har säkert en del frågor. Efter det kommer vi besluta vilka vi antar till Inkubatorn.

Titta gärna på våra exempel på en affärsplan och presentation (både svenska och engelska versioner nedan).

Ansök nu!

Din ansökan vill vi ha till info@abi.se (affärsplan, referenser och annat). Antagning, se datum nedan.

Antagning 2017:2

4/12 2400h CET – Deadline för material och ansökan till ABI.

11-12/12 – Presentationer från utvalda team för antagning (sker Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå, överenskoms separat).

18-19/12 - Uppstartsmöte för antagna bolag (sker Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå, överenskoms separat).

Antagning 2018:1

21-22/5 2400h CET – Deadline för material till ABI.

28-29/5 – Presentationer från utvalda team för antagning (sker Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå, överenskoms separat).

4-5/6 - Uppstartsmöte för antagna bolag (sker Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå, överenskoms separat).

Antagning 2018:2

Meddelas senare.

Vad kostar allt detta och hur fungerar det?

Vi har en årsavgift i form av en årlig royalty på 75 000 kr. När du lämnar ABIs Incubator efter t.ex. två år så har du ett Royaltyåtagande på 150 000 kr (2x75 000kr) Den har du fem år på dig att betala tillbaka. Om du inte har kunna betala åter efter 5 år skrivs det av.

Detta och lite annat om hur du kan nyttja våra lokaler, tystnadsplikt mot andra bolag m.m. regleras i det medlemsavtal vi tecknar mellan ABI och ditt bolag.

Lite bra material du kan använda

Här kan du ladda ner affärsplan och pitch-mallar. Det är inte ett krav utan utan några enkla exempel (svenska och engelska).

 
 
 

Frågor? Bara kontakta vem som helst av oss!