Metasphere Technology

Urban följde forskarnas hårda slit.
Idag levererar han världens hårdaste nanokulor.

Metasphere Technology har utvecklat en världsunik metallurgisk process för att förädla wolframkarbid. Processen gör att ämnets egenskaper helt ändrar struktur, ner på mikro- och nanonivå. Det går att ställa in exakt hur små mikrokulorna ska vara och de får en perfekt sfärisk form. 

Metallkulorna kan användas inom alla branscher där man behöver förstärka hårdmetallytskikt. Skiktet sprutas, värms eller svetsas fast och slutresultatet blir ett betydligt starkare ytskikt än tidigare och näst intill en diamants hårdhet.