Nytt investmentbolag – Arctic Ventures ska investera i start-ups

Nu startar vi affärsängelbolaget Arctic Ventures, som ska investera i startups redan när det kliver in i inkubatorn.

Tillgången på kapital har en avgörande betydelse vid starten och tillväxten för nya kunskapsintensiva företag. För att stärka bolagen som tillhör Arctic Business Incubator startar vi nu ett nytt affärsängelbolag – Arctic Ventures. De mest lovande högteknologiska exportbolagen som antas till inkubatorn ABI kommer att få från 300 000 kr i startkapital. Pengar som kan växlas upp med annat kapital och ge en ordentlig skjuts framåt.

Arctic Ventures kommer ge privata investerare, så kallade affärsänglar, möjlighet att investera i en portfölj av bolag inom olika branscher som antas till ABI. Affärsänglarna kommer kunna investera mellan 150 000 och 350 000 kr och ges möjlighet att möta och följa dessa bolag direkt från start.

ABI kommer att arrangera träffar för intresserade investerare på olika orter i norra Sverige med målet att Arctic Ventures ska få in investeringar i början av 2018 och under våren göra de första investeringarna i nya start-up bolag.

– För oss och start-ups i norra Sverige är det här ett stor satsning framåt. Det är ett av våra största framsteg sedan starten och kan på sikt också få stor betydelse för utvecklingen i regionen, säger Jens Lundström, vd på Arctic Business Incubator.

– Det finns många intressanta start-ups i norra Sverige, men de kräver ofta kapital – för att deras produkter och tjänster kostar mycket att utveckla eller för att de behöver testas på en större publik än vi har här. Med Arctic Ventures ger vi entreprenörerna helt andra möjligheter att snabbt utveckla sina tjänster och komma ut på den internationella marknaden, fortsätter Jens.

De bolag som ABI tar in ska uppfylla ett antal kriterier, som inkubatorn utvecklat under de senaste tolv åren och säkerställer potentialen i affärsidén. Erfarenheten och kvalitetssäkringen ger relativt hög potential och liten risk för respektive investering.

Arctic Ventures format att kombinera en affärsinkubator med kaptialinvesteringar bygger på en väl beprövad modell som STING, Stockholm Innovation & Growth AB, startade för några år sedan med mycket bra resultat. Att kombinera en affärsinkubator med kapitalinvesteringar är relativt nytt i Sverige, men har funnits i USA i flertalet år. Det mest kända exemplet där är YCombinator.

ABI tar varje år in 40 nya entreprenörer och team i hela regionen Skellefteå till Kiruna som görs redo att starta bolag runt sin ide så kvalificerar sig omkring 10 bolag vidare till inkubatorn där de fortsätter utveckla bolagen och får ta del av kapitalet från Arctic Ventures under 2018. 

Arctic Business

info@abi.se

Get started.

Tell us about your idea, business or interest in joining a startup or influential board. Invest in yourself, your company or project and let’s make it extraordinary.

See what we’re solving today

Learn about our innovative start-up launches, get to know our challenging problem-solvers and get exclusive Arctic Business insights.

© 2022 Arctic Business. All rights reserved.