Tips om B2B försäljning - Håkan Forsberg

Vill du ha lite tips om B2B försäljning? Idag ställde vi frågor till säljstrategen Håkan Forsberg med lång egen erfarenhet av sälj 😃

Sarah Gotthold